Lựa chọn môn sinh của cấp 4, Cấp 5 & Cấp 6

THÔNG BÁO

VV: Lựa chọn môn sinh của cấp 4, Cấp 5 & Cấp 6

Như các môn sinh đều biết là cấp 1&2, Cấp 3 là các cấp học khởi duyên làm quen với pháp môn VDPHT. Nếu các môn sinh muốn tu học cho bản thân mình thì các lớp đầu nầy đã đủ. Bắt đầu từ cấp 4, các môn sinh thực sự đi vào ngôi nhà tâm linh của pháp môn. Từ đó các môn sinh có ý hướng thượng , muốn đi sâu về pháp và có tâm nguyện dùng cuộc đời còn lại của mình giúp đỡ cho con người sẽ được đề cử về Thiền Đường Trung Ương để tiếp nhận các bài pháp thâm diệu hơn, theo thời gian được học tiếp các lớp cao hơn để biết rỏ mục đích của một kiếp người hầu có thể sắp xếp cuộc đời của mình.

Chỉ khi môn sinh dấn thân đem các bài pháp vào đời sống, sống theo các lời dạy từ các bài giảng thì mới hiểu được các bài pháp. Muốn đạt tới mục đích tu học nầy môn sinh cần phải có thời gian.

Ngoài các tiêu chuẩn đã được gởi đi qua các thông Báo của các cấp học thì đây là điều kiện về thời gian hành pháp để các trung tâm trưởng chọn môn sinh về tu học các cấp 4, 5 và 6 tại Thiền Đường Seattle:

Cấp 4: Sau khi kết thúc lớp cấp 3, muốn lên cấp 4 môn sinh phải có thời gian hành pháp 1 năm.
Cấp 5 : Sau khi mản khóa cấp 5, muốn lên cấp 5 môn sinh phải có thời gian hành pháp 2 năm.
Cấp 6 : Sau khi tốt nghiệp cấp 5, muốn lên cấp 6 môn sinh phải có thời gian hành pháp 2 năm.

Đề nghị các trung tâm trưởng theo chỉ thị nầy để chọn môn sinh và gởi gâp danh sách về TĐ Trung Ương Seattle để kịp thời gian sắp xếp lớp học.

Thiền Đường Trung Ương Seattle

Thầy Nguyễn Đức Thuận

Seattle ngày 13 tháng 4 năm 2012

Forums: 

Monthly archive