April 2012

Lịch trình Thầy Cô đến thăm các Thiền Đường Texas.

Thân gởi các TĐ VDPHT

Trong tuần lễ từ thứ ba 08 tháng 5 năm 2012 đến thứ hai 14 tháng 5 năm 2012, thầy Nguyễn Đức Thuận và cô Nguyễn Ngọc Hải sẽ đến viếng thăm 4 Thiền Đường VDPHT trong tiểu Bang Texas. Xin xem attach đính kèm về chi tiết của việc viếng thăm nầy và xin phổ biến cho các môn sinh ở Thiền Đường.

Thiền Đường Seattle

Thân kính

Điệp Nguyễn

THÔNG BÁO
v/v : Lịch trình Thầy Cô đến thăm các Thiền Đường Texas.

Trong tuần lễ của tháng 5 năm 2012. Thầy Cô sẽ khởi hành từ Seattle đi Texas từ thứ ba 9 tháng 5 và trỡ về lại Seattle ngày thứ hai 14 tháng 5 năm 2012.

Trong tuần lễ này Thầy Cô sẽ đến thăm 4 Thiền Đường VDPHT của chúng ta trong tiểu bang Texas, gồm các trung tâm Houston, Nasa, Holly và Dallas.

SYDNEY Meditation Class Level 1&2 and Level 3

Instructor: Nhon To, Nguyet Lam and Van Bach Tran

Level 1&2: From Monday April 30, 2012 to Saturday May 05, 2012.
Time: Monday to Friday: from 6:00 PM - 9:00 PM
Saturday: from 9:00 AM - 1:30 PM

Level 3 : Sunday May 06, 2012.
Time: Sunday: from 9:00 AM - 1:30 PM

Contact: Bông : 0434 595 059 / ðương : 0488 503 470
Email: thienduongsydney@gmail.com

Undefined

Hoang An, Bac Giang, VN

Hoang An
thienduongbacgiang@gmail.com

Kính thưa Đức Sư Tổ DASIRA NARADA ,
Kính thưa Thầy , Cô Trưởng Môn ,
Kính thưa các Thầy , Cô trong Ban Giảng huấn ,
Thưa quý đồng môn ,

Thiền đường Bắc Giang trước và sau khóa học pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền rất vinh dự được đón tiếp thầy , cô Trưởng Môn - các thầy cô trong ban giảng huấn , các trung tâm trưởng các Thiền đường , các môn sinh cao cấp ở các Thiền đường về dâng hương Tổ và cổ vũ động viên khóa học năm 2012.

WEDDING OF MASTERS’ DAUGHTER

INVITATION LETTER

for

WEDDING OF MASTERS’ DAUGHTER

On June 23, 2012

Several months ago, Seattle UHBE Headquarter Center has emailed a letter to
all UHBE Centers to invite their Members to come to Seattle to attend the wedding of
Masters’ daughter. Afterwards, all Centers have responded. However, because there
was still quite some time before the wedding, many Members were not able to make a
decision at that time. Now the time for the wedding preparation is closely approaching.
Therefore, Masters are sending this letter one more time to request the assistance of all

Undefined

Pages

Monthly archive