Level 3 at Brisbane Center

TĐ Brisbane :
Cấp 3:
Giảng huấn: Cô Nguyệt Lâm

Địa điểm: 46 Brent Ford Rd Bribhland QLD 4077
Thời gian: Chủ Nhật 17/03/2013-Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều
Xin liên lạc: Chị Vân: Tel. +61 423 726 399
Anh Tâm: Tel.+61 4223 185 549
Email:brisbaneuhbe@yahoo.com

Undefined

Date: 

Sunday, March 17, 2013 - 00:00

Monthly archive