September 2012

New UHBE Center in Castellón - Spain

______________________________________________________________
Ngày 27 tháng 09 năm 2012
THÔNG BÁO

V/v: Thành Lập Thiền Đường Castellón

Được sự chấp thuận của thầy Nguyễn Đức Thuận và cô Nguyễn Ngọc
Hải, chưởng môn của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền. Thiền Đường
Trung Ương Seattle hân hạnh thông báo đến các Thiền Đường VDPHT:
Thiền đường tại thành phố Castellón – Spain, sẽ tổ chức lể khai trương vào
ngày 28 tháng 09 năm 2012. Đây là thiền đường VDPHT thứ hai tại Tây Ban
Nha và sẽ có tên là VDPHT CASTELLÓN.

Địa chỉ: Calle Pintor Castell, No. 29
Casstellón – 12001 Spain

Level 1 & 2 class in Surrey, Canada

Instructors: Nguyễn Lưu - Trần Quốc Tài

Contact: Đây Trần
Phone: 604-719-4048 (Đây)
604-309-7979 ( Tài ) 604-916-8969 ( Liêm

The class starts on Monday 15/10/2011 to Saturday 20/10/2012
Time: Monday to Friday: Fr 6:30 PM to 9:30 PM.
Saturday: Fr 10:00 AM to 1:00 PM.

Please inform your family and friends of our class schedules and feel free to
contact us if any queries.
Surrey, Canada UHBE Center

Undefined

Cập nhật hóa Tài liệu VDPHT

Vi Diệu Pháp Hành Thiền
Thiền Đường Trung Ương - Seattle
4315 S Holly Street – Seattle, WA 98118 - USA
Phone : (206) 721 – 3066

THÔNG BÁO

V/V : Cập nhật hóa Tài liệu VDPHT

Theo tiến trình thăng hoa tu hoc pháp Tổ do Thầy Cô thuyết giảng, những năm tháng gần đây các bài giảng dạy của Thầy Cô luôn dẫn dắt môn sinh liên tục tiến hóa. Mỗi khi lớp học cao cấp vừa kết thúc tại thiền đường Trung Ương Seattle, thì ban tổ chức của thiền đường luôn cố gắng ghi lại, sắp xếp lại, hoàn tất các CD theo sự chỉ dẫn của Thầy Cô và sau đó gởi đến các trung tâm trưởng các thiền đường VDPHT, qua các lớp học cao cấp kế tiếp tại Seattle. Để từ đó các thiền đường in lại và phát cho các môn sinh tùy theo cấp.

Meditation Class Level 1&2 , San Jose, CA

Instructor: Nguyen Ngoc Diep

Level 1&2: From Monday October 01 to Saturday October 06, 2012.
Time: Monday to Friday: from 6:00 PM - 9:00 PM
Saturday: from 9:00 AM - 1:00 PM

Contact: Bích Nga
Tel: 408-209-8253
Email: vdphtsanjose@outlook.com

Please inform your family and friends of our class schedules and feel free to contact us if any queries.

San Jose Meditation Center

Undefined

Pages

Monthly archive