July 2012

UHBE Meditation Class Level 1&2, Brampton, ON – Canada

Instructor:
Mr Tran Dinh Quang
Ms Nguyen the Tin

Level 1&2:
Date: From Monday 27 August to Saturday 01 September 2012.
Time: Monday to Friday: from 7:00 PM - 9:30 PM
Saturday: from 9:00 AM - 01:00 PM

Contact:
Quach Vo : ( 905 ) 848-9023
Ma Hong : ( 905 ) 766-4704
Email: vdphtbrampton@gmail.com

Undefined

Thơ cảm ơn về đám cưới con gái của Thầy Cô

Thầy Cô thật là vui và hạnh phúc khi tổ chức xong đám cưới cho con mình... Điều đã làm cho Thầy Cô cảm kích nhất là, có sự hiện diện của nhiều môn sinh VDPHT mọi nơi đã về Seattle tham dự chia vui…Thầy Cô biết mọi người về để tham dự lể cưới là một sự cố gắng rất nhiều về thời gian và tiền bạc, từ những thể hiện thân thương như thế này. Thầy Cô chân thành cảm ơn tất cả môn sinh đã nghĩ đến Thầy Cô, luôn thể thầy Cô cám ơn một số môn sinh Không về dự được đã gởi quà cho Hồng Nhung & Tú. Nay viết thư này, Thầy xin nhờ các trung tâm trưởng chuyễn giúp đến các môn sinh lời cám ơn thật nhiều của Thầy Cô….

UHBE Class Level 1&2, Selangor, Malaysia

Instructors : Norman Law
Languages : Chinese (Cantonese)
Contact: Chow Keng Chee; Chan Jan Kow

Tel: +60 12 268 – 6836 (Chow KC)
+60 16 228 – 1688 (Chan JK)
Email: chow_keng_che@hotmail.com (Chow KC)
dynamicjk@gmail.com (Chan JK)

Level 1&2 : Monday 6/8/2012 to Saturday11/8/2012
Time: Monday to Friday : from 6:30PM to 9:30PM
Saturday : from 9AM to 1PM

Undefined

Re: UHBE in CALIFORNIA LEGISLATURE ASSEMBLY RESOLUTION

ỦY BAN LẬP PHÁP CALIFORNIA

NGHỊ QUYẾT

BỞI NGÀI VĂN TRẦN, KHU VỰC 68 ĐÃ ĐỀ NGHỊ

Xét rằng, ngày 29 tháng 5 năm 2010, Universal Human Body Energy Of America sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 14 năm thành lập, và trong dịp này Universal Human Body Energy Of America rất xứng đáng được đón nhận sự chúc mừng nồng nhiệt từ nhân dân của tiểu bang California; Và

Xét rằng, Universal Human Body Energy Of America đã được thành lập từ năm 1996 tại tiểu bang Washington do Thuận Đức Nguyễn và Beverly Ngọc Hải Nguyễn; Và

Xét rằng, ngày hôm nay, Universal Human Body Energy Of America có hơn 30 thiền đường trên toàn thế giới; bao gồm: United States, Canada, Viet Nam, Australia, Spain, Hồng Kông, Malaysia, and Cambodia; Và

UHBE Class Level 1&2, Kowloon, Hong Kong

Instructors : Norman Law
Languages : Chinese (Cantonese)
Contact: Margaret Hung; Angel Kot

Tel: +852 2882 3048 (Center)
+852 9286 0098 (Margaret)
+852 9207 7399 (Angel)
Email: hungfungking@yahoo.com (Margaret)
angel_kot@hotmail.com (Angel)

Level 1&2 : Monday 30/7/2012 to Saturday 4/8/2012
Time: Monday to Friday : from 6:30PM to 9:30PM
Saturday : from 9AM to 1PM

Undefined

UHBE Class Level 1&2 and 3, Houston TX

Instructor: Mr Nguyễn Ngọc Điệp ( Seattle )
Mr Phạm Phú Hay ( Orange County )

Contact: : Lê Trọng Ngh ĩa
Tel: 281-565-3367
Email: leanthonynghia@yahoo.com

Level 3: Sunday 25 November 2012
Time : From 9 AM to 1 PM
Level 1 &2: Monday 26 November 2012 to Saturday 01 December 2012.
Time: Monday to Friday from 6 PM – 9 PM
Saturday from 9 AM to 1PM

Undefined

Pages

Monthly archive