Level 1&2 and 3, Sidney

Cấp 1 & 2, Cấp 3:
Giảng huấn: Cô Nguyệt Lâm và Cô Vina Lâm

Thời gian:
Cấp 1 & 2: Từ Thứ Hai, 25/02/2013 đến Thứ Bảy, 02/03/2013
(Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, mỗi ngày từ 6:30 giờ tối đến 9.30 giờ tối
Thứ Bảy: Từ 9 giờ sang đến 2 giờ chiều)
Cấp 3: Chủ Nhật, 03/03/2013-Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều

Xin liên lạc: Chị Bông: Tel. + 61 434 595 059- Email:syduhbe@yahoo.com.au
hoặc Anh Lộc: Tel. + 61 434 024 686

Undefined

Date: 

Monday, February 25, 2013 - 00:00 to Sunday, March 3, 2013 - 00:00

Monthly archive