Chấp Thuận thành lập Thiền đường Qui Nhơn tại Việt Nam.

通 告
提要:照准在越南歸仁〈Qui Nhơn, Việt Nam〉成立禪堂

​於發展精神下,目的旨在傳播微妙法行禪讓眾人得共享,兩位掌門師父准予在越南下述地址成立歸仁〈Qui Nhơn, Việt Nam〉禪堂進行修習活動:

​地址:​193 Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Thị Nại,
​​Thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

​起始發心建立之一切作業,將是微妙法行禪在越南歸仁市〈Thành phố Qui Nhơn〉未來發展的因素。兩位掌門師父祝福歸仁禪堂全體門生組織良好,在修習之道建立眾多功德。

安那罕〈Anheim〉,2022年8月02日
微妙法行禪掌門
阮德順〈Nguyễn Đức Thuận〉師父、阮玉海〈Nguyễn Ngọc Hải〉師父

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam

通 告
提要:新和東〈Tân Hòa Đông〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年08月份在新和東〈Tân Hòa Đông〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​360/17/19 Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông,
​Quận Bình Tân, TP.HCM, VIỆT NAM,
​導師:​勞肖霞〈Lao Tiếu Hà〉
​武氏玉娥〈Võ thị Ngọc Nga〉
​連絡:​黃氏玉青〈Huỳnh Thị Ngọc Thanh〉
​電話:​(+84) 0907 886 787
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2022年08月15日至星期六,2022年08月20日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam.

通 告
提要:越南蜆港〈Đà Nẵng〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年10月份在越南蜆港〈Đà Nẵng〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​153 Lý Tự Tấn, phường Thọ Quang ,
​​quận Sơn Trà , TP Đà Nẵng
​導師:​阮氏茉〈Nguyễn Thị Nhài〉
​阮文魁〈Nguyễn Văn Khôi〉
​​高蘇文〈Cao Tô Văn〉
​連絡:​林明向〈Lâm Minh Hướng〉
​阮文慶〈Nguyễn Văn Khánh〉
​吳氏清香〈Ngô thị Thanh Hương ướng〉
​電話:​(+84) 0905 582 888 & 0982 312 331 & 0795 415 143
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2022年10月03日至星期六,10月08日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

通 告
提要:越南永隆〈Vĩnh Long〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年9月份在越南永隆〈Vĩnh Long〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​34/3 Tân Bình, Tân Hạnh,
​Long Hồ, Vĩnh Long
​導師:​阮英詩〈Nguyễn Anh Thư〉
​阮雲英〈Nguyễn Vân Anh〉
​連絡:​張忠義〈Trương Trung Nghĩa〉
​電話:​(+84) 0915 679 639
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2022年9月19日至星期六,9月24日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

通 告
提要:在越南新安〈Tân An, VietNam〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年8月份在越南新安〈Tân An, VietNam〉禪堂舉辦
第1和2級課程的時間表。

​地址:​207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
​TP Tân An, Long An, VietNam
​導師:​楊氏謙〈Dương Thị Khiếm〉,
​​武氏金瀧〈Võ Thị Kim Sang 譯音〉
​連絡:​裴氏錦蘭〈Bùi Thị Cẩm Lan 譯音〉
​電話:​(84) 0366 974 306
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2022年8月08日至星期六,8月13日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Mississauga, Canada.

通 告
提要:加拿大密西沙加〈Mississauga〉禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年8月份在加拿大密西沙加〈Mississauga〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

​地址:​642 Driftcurrent Dr.
​Mississauga, Ontario, Canada - L4X 4A4
​導師:​陳庭光〈Trần Đình Quang〉
​阮氏體信〈Nguyễn thị Thể Tín〉
​連絡:​伍 鴻〈Hồng Ngu〉
​電話:​1 (647)-995-1828
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2022年8月08日至星期六,8月13日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phoenix, Arizona.

通 告
提要:在美國亞利桑納州鳳凰城〈Phoenix, Arizona, USA〉
禪堂舉辦第1和2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年8月份在美國亞利桑納州鳳凰城〈Phoenix, Arizona, USA〉禪堂舉辦第1和2級課程的時間表。

​地址:​7190 W Fleetwood Ln.
​Glendale, AZ 85303

​導師:​​陳庭光〈Trần Đình Quang〉
​阮氏體信〈Nguyễn Thị Thể Tín〉
​連絡:​阮蓮〈Liên Nguyễn〉
​電話:​602-515-8978
​電郵:​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2022年8月15日至星期六,8月21日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

頁面

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS