Lớp học Cấp 3 TĐ Hồng Bàng.

28 tháng 7, 2013

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 8 năm 2014 tại TĐ Hồng Bàng, VietNam.

Giảng Huấn: Nguyễn Tấn Nho

Liên lạc: Huỳnh Gia Tài
Tel: +84 (091) 803-1228

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 3 tháng 8 năm 2014.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.
VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN
ANAHEIM HEADQUARTERS

Forums: 

Location: 

405 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5 Ho Chi Minh City, VietNam
Vietnam
10° 45' 12.9996" N, 106° 38' 59.3952" E
VN

Monthly archive