Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Hải Hà.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Hải Hà.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2023 tại Thiền đường Hải Hà.

Địa chỉ : Phòng 2807B, chung cư Tân Việt, Đức Thượng,
Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc
Liên lạc: Nguyễn Thị Mai Hòa & Trần Huy Nam
Phone: + (84) 868 071 263 & 913 791 357
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 17 đến thứ Bảy, 22 tháng 04 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2023 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam.

Địa chỉ : 153 Lý Tử Tấn, phường Thọ Quang ,
quận Sơn Trà , TP Đà Nẵng

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng
Liên lạc: Nguyễn Văn Khánh, Lê Nguyên Dũng
Phone: (84) 0982 312 331 & 0913 433 065
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 24 tháng 04 đến thứ Bảy, 29 tháng 04 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 04
năm 2023 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

Địa chỉ: 33 Dale Street, Fairfield,
NSW 2165, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn.
Liên lạc: Yến Tôn, Long Vương
Phone: +61 452 488 181, +61 434 508 818
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 03 tháng 04 đến thứ Bảy ngày 08 tháng 04 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Quảng Yên, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Quảng Yên, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2023 tại thiền đường Quảng Yên, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 112, Hoàng Hoa Thám, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên
tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc, Phạm Thị Hậu
Phụ tá GH: Nguyễn Thế Hợp

Liên lạc: Phạm Ngọc Tuấn
Phone: (84) 033 845 3904
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 08 tháng 05 đến thứ Bảy, 13 tháng 05 năm 2023.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Quảng Yên, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Quảng Yên, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2023 tại thiền đường Quảng Yên, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 112, Hoàng Hoa Thám, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên
tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc, Phạm Thị Hậu

Liên lạc: Phạm Ngọc Tuấn
Phone: (84) 033 845 3904
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 14 tháng 05 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2023 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

Địa chỉ : 38 Wolseley St.
Fairfield, NSW 2165 Australia

Giảng Huấn: Đương Chu & Phượng Đoàn

Liên lạc: Nguyễn Thị Thiên Hương hoặc Bùi Quang Hiếu
Phone: (61) 0450-725-981 hoặc (61) 0410-376-133
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 17 tháng 04 đến ngày 22 tháng 04 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, Thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 04 năm 2023 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

Địa chỉ : 2/8A Chánh Hưng, Phường 4,
Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà

Liên lạc: Phạm Thanh Hà
Phone: (84) 908 127 599
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: từ Thứ Hai, ngày 17 tháng 04 đến Thứ Bảy ngày 22 tháng 04 năm 2023.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS