Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2023 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

Địa chỉ : 360/17/19 Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông,
Quận Bình Tân, TP.HCM, VIỆT NAM,

Giảng Huấn: Võ Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Thúy Nga

Liên lạc: Ngô Ngọc Phương
Phone: (+84) 0934 147 575
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 08 tháng 05 đến thứ Bảy, 13 tháng 05 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Holy, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Holy, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2023 tại thiền đường Holy, USA.

Địa chỉ : 11309 Tower Oaks Blvd.
Houston, Texas 77065

Giảng Huấn: Châu Trần
Liên lạc: Jenny Tran / Lan
Phone: 281 408 6119
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 24 tháng 04 đến thứ Bảy, 29 tháng 04 năm 2023.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 23 tháng 04 năm 2023.

Quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Ban chấp hành Thiền đường Vĩnh Long

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm
Trung tâm trưởng, Ban chấp hành Thiền đường Vĩnh Long

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Vĩnh Long. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Vĩnh Long phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng và Ban chấp hành của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Vĩnh Long đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Uông Bí, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Uông Bí, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05 năm 2023 tại Thiền đường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Địa chỉ : Ngõ 431, số nhà 02, tổ 01, khu Nam Tân, phường Nam Khê,
TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu
Phụ tá GH: Nguyễn Thế Hợp

Liên lạc: Phạm Hùng Vương
Phone: +84-396 795 180
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 15 tháng 05 đến thứ Bảy, 20 tháng 05 năm 2023.

Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt Thiền đường Hồng Bàng 3, Việt Nam

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt
Thiền đường Hồng Bàng 3, Việt Nam.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh thiền đường Hồng Bàng 3 phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô chấp thuận theo Thỉnh nguyện thư của Môn sinh Thiền đường
Hồng Bàng 3, thay đổi sang địa chỉ mới tiếp tục hoạt động như sau:
Địa chỉ: 20/50 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh,
Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cầu Ngang, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cầu Ngang, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 04 năm 2023 tại thiền đường Cầu Ngang, Việt Nam.

Địa chỉ : ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang,
tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Võ Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thị Thúy Nga

Liên lạc: Đỗ Văn Trị
Phone: (84) 0367 827 244
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai ngày 24 tháng 04 đến thứ Bảy ngày 29 tháng 04, 2023.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS