Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An F7, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An F7, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2024 tại thiền đường Tân An F7, Việt Nam.

Địa chỉ : 562/7 Châu Thị Kim, Phường 7,
Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà
Phụ tá GH: Huỳnh Huệ Tâm

Liên lạc: Trương Thanh Vũ
Phone: (84) 0918 593 944
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 10 tháng 06 đến thứ Bảy, 15 tháng 06 năm 2024.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Cầu Kè, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Cầu Kè, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2024 tại thiền đường Cầu Kè, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân,
Huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh
Phụ tá GH: Trương Trung Nghĩa
Liên lạc: Trần Ngọc Thơi
Phone: (84) 0392 215 331
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 10 tháng 06 đến thứ Bảy, 15 tháng 06 năm 2024.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2024 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Địa chỉ : 09 Nguyễn Đáng
P.9 TP. Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Trần Hùng
Phụ tá GH: Thạch Ngọc Sanh, Ngô Văn Nam
Liên lạc: Dư Tráng Hồng & Huỳnh Thu Hoa
Phone: (84) 0913 891 274 / (84) 0939 366 855
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 03 tháng 06 đến thứ Bảy, 08 tháng 06 năm 2024.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2024 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

Địa chỉ : 34/3 Tân Bình, Tân Hạnh,
Long Hồ, Vĩnh Long, Việt Nam

Giảng Huấn: Trần Hoàng Tùng, Lê Thùy Linh
Phụ tá GH: Trương Trung Nghĩa
Liên lạc: Trương Trung Nghĩa
Phone: (84) 0915 679 639 - 0981 185 679
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 17 tháng 06 đến thứ Bảy, 22 tháng 06 năm 2024.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2024 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam.

Địa chỉ : 153 Lý Tử Tấn, phường Thọ Quang ,
quận Sơn Trà , TP Đà Nẵng

Giảng Huấn: Trần Hoàng Tùng, Lê Thùy Linh,
Phụ tá GH: Lâm Minh Hướng
Liên lạc: Nguyễn Văn Khánh
Phone: (84) 0982 312 331
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 10 tháng 06 đến thứ Bảy, 15 tháng 06 năm 2024.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2024 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam.

Địa chỉ : 153 Lý Tử Tấn, phường Thọ Quang ,
quận Sơn Trà , TP Đà Nẵng

Giảng Huấn: Trần Hoàng Tùng, Lê Thùy Linh,
Liên lạc: Nguyễn Văn Khánh
Phone: (84) 0982 312 331
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 16 tháng 06 năm 2024.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2024 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Địa chỉ : Lô BT 02-07, 02-08 khu đô thị ven sông Tắc,
đường Phong Châu, Vĩnh Thái,
TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Giảng Huấn: Trần Hoàng Tùng, Lê Thùy Linh,
Phụ tá GH: Lâm Minh Hướng
Liên lạc: Dương Thị Ngọc Hương
Phone: (84) 0934 779 888
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kuching Siburan, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kuching Siburan, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05&06 năm 2024 tại thiền đường Kuching Siburan, Malaysia.

Địa chỉ : 1st Floor, Sublot 5, Lot 43 & 44,Siburan Town District,
Lorong 2, Siburan Bazzar, Jalan Kuching,
Serian, 94200 Kuching, Sarawak, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.
Khoo Teik Swar & Nah Sai Imm, Wong Ying Long
Phụ tá GH: Phung Kim Teik, Liew Kok Keong, Tan Bee Guan

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS