Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Miri, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Miri, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của kho1a học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06
năm 2023 tại thiền đường Miri, Malaysia.

Địa chỉ : Lot 1401, 2nd floor Lutong Pasar Baru,
Lutong 98000 MIRI, Sarawak, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.
Liên lạc: Robert Siaw
Phone: + (60) 198-550-572
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2023.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Kuching Siburan, Malaysia

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Kuching Siburan, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2023 tại thiền đường Kuching Siburan, Malaysia.

Địa chỉ : 1st Floor, Sub-lot 5, Lot 43 & 44,Siburan Town District,
Lorong 2, Siburan Bazzar, Jalan Kuching,
Serian, 94200 Kuching, Sarawak, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.
Liên lạc: David Chung Kim Chook
Phone: + (60) 198-879-998
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Ipoh, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Ipoh, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của kho1a học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05 năm 2023 tại thiền đường Ipoh, Malaysia.

Địa chỉ : No. 10, Persiaran Lapangan Perdana 4,
Panaroma Lapangan Perdana, 31650 Ipoh, Perak, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.
Phụ tá GH: Khoo Teik Swar & Nah Sai Imm
Wong Ying Long
Liên lạc: Mr. Teh
Phone: + (60) 195-797-527
Email: info@DasiraNarada.org

Chấp Thuận thành lập thiền đường Phú Quốc 2, Việt Nam.

THÔNG BÁO
V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường Phú Quốc 2, Việt Nam.
Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập Thiền đường Phú Quốc 2 để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
Tổ 3, ấp Cây Thông, xã Cửa Dương,
Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Ban Chấp Hành Thiền đường Phú Quốc 2:
Trung tâm trưởng: Nguyễn thị Ánh Hồng DĐ: 0988 738 677
Trung tâm phó: Nguyễn thị Cẩm Nhung DĐ: 0979 263 789

Mọi trách nhiệm trong thiền đường, Thầy Cô biết rất là vất vã, tuy nhiên đó là đời sống tinh thần cũng là công năng phụng sự cho đời trên bước đường tu học để thành tựu. Thầy Cô chúc phúc cho môn sinh TĐ Phú Quốc 2 tinh tấn gặt hái thật nhiều công đức.

Quyết định bổ nhiệm Ban Chấp Hành Thiền đường Thăng Long

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm Ban Chấp Hành Thiền đường Thăng Long

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Hà Nội. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Thiền đường Thăng Long phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Ban Chấp hành mới của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Thăng Long đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Ban Chấp Hành Thiền đường Thăng Long
Trung tâm trưởng: Nguyễn Xuân Tĩnh ĐT: 0973 758 977
Trung tâm phó: Nguyễn Thị Ngọc Diệp ĐT: 0989 192 230
Ủy viên: Phạm Kim Dũng
Thủ quỹ kiêm phụ trách hậu cần:
Nguyễn Thu Hương

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Thanh, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Thanh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2023 tại thiền đường Hải Thanh, Việt Nam.

Địa chỉ : Xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu
Phụ tá GH: Nguyễn Thế Hợp

Liên lạc: Phạm Văn Hiền
15Phone: (84) 0374 191 772
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 05 tháng 06 đến thứ Bảy, 10 tháng 06 năm 2023.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Hải Thanh, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Hải Thanh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2023 tại thiền đường Hải Thanh, Việt Nam.

Địa chỉ : Xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu

Liên lạc: Phạm Văn Hiền
15Phone: (84) 0374 191 772
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 11 tháng 06 năm 2023.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hồng Bàng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hồng Bàng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05 năm 2023 tại thiền đường Hồng Bàng, Việt Nam.

Địa chỉ: 405 Hồng Bàng, Phương 14,
Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giảng Huấn: Đại Cảnh Tô & Huỳnh Hiếu Tiến.
Liên lạc: Ngô Bảo Ngọc
Phone: +84-(0)902 656 584
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 15 đến thứ Bảy, 20 tháng 05 năm 2023.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS