Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05 năm 2023 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Địa chỉ : G12, đường số 3, KDC Nông Thổ Sản,
Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Giảng Huấn: Nguyễn Chi, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Trần Thị Mỹ Dung
Phone: (+84) 0918 058 499
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 tháng 05 cho đến thứ Bảy, 27 tháng 05 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2023 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

Địa chỉ : 34/3 Tân Bình, Tân Hạnh,
Long Hồ, Vĩnh Long

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ, Dương Thị Khiếm
Liên lạc: Trương Trung Nghĩa
Phone: (84) 0915 679 639
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 08 tháng 05 đến thứ Bảy, 13 tháng 05 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Yagoona, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Yagoona, Úc Châu.

Được sự chap thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2023 tại thiền đường Yagoona, Úc Châu.

Địa chỉ : Level 1 / 487 Hume Hwy,
Yagoona, NSW 2199, Australia

Giảng Huấn: Đương Chu & Phượng Đoàn.
Liên lạc: Đông Chu & Huỳnh Anh
Phone: +61 416 240 036 & +61 410 320 478
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 01 tháng 05 năm 2022 đến ngày 06 tháng 05 năm 2023.

Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Butterworth, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Butterworth, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2023 tại thiền đường Butterworth, Malaysia.

Địa chỉ : No 8, 1st Floor, Taman Selayang Utama, Kampung Sungai Puyu,
13020 Butterworth, Penang, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.
Phụ tá GH: Khoo Teik Swar & Nah Sai Imm
Wong Ying Long
Liên lạc: Chia Chin Soon
Phone: + (60) 124-879-695
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Kuching Siburan, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 tại thiền đường Kuching Siburan, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2023 tại thiền đường Kuching Siburan, Malaysia.

Địa chỉ : 1st Floor, Sub-lot 5, Lot 43 & 44,Siburan Town District,
Lorong 2, Siburan Bazzar, Jalan Kuching,
Serian, 94200 Kuching, Sarawak, Malaysia

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kota Kinabalu, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kota Kinabalu, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của kho1a học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 & 07
năm 2023 tại thiền đường Kota Kinabalu, Malaysia.

Địa chỉ : 12-2, Lrg Plaza Kingfisher-Kingfisher Park,
Lot 109 2nd Floor Intermediate KK Sabah, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.
Phụ tá GH: Khoo Teik Swar & Nah Sai Imm
Wong Ying Long
Liên lạc: Tuang Kuang Say
Phone: + (60) 143-211-959
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Miri, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Miri, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của kho1a học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06
năm 2023 tại thiền đường Miri, Malaysia.

Địa chỉ : Lot 1401, 2nd floor Lutong Pasar Baru,
Lutong 98000 MIRI, Sarawak, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.
Phụ tá GH: Khoo Teik Swar & Nah Sai Imm
Wong Ying Long
Liên lạc: Robert Siaw
Phone: + (60) 198-550-572
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Kota Kinabalu, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Kota Kinabalu, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của kho1a học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07
năm 2023 tại thiền đường Kota Kinabalu, Malaysia.

Địa chỉ : 12-2, Lrg Plaza Kingfisher-Kingfisher Park,
Lot 109 2nd Floor Intermediate KK Sabah, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.
Liên lạc: Tuang Kuang Say
Phone: + (60) 143-211-959
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 02 tháng 7 năm 2023.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS