Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường South Sydney, Úc

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường South Sydney, Úc.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2023 tại thiền đường South Sydney, Úc.

Địa chỉ : 30A Marco Avenue
Revesby NSW 2212, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn
Liên lạc: Nguyễn Thị Minh Thư & Mai Hoàng Long & Lương Ngọc Yến
Phone: +61 416 295 159 & +61 401 540 066 & +61 424 347 546
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Phú Quốc 1, VietNam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Phú Quốc 1, VietNam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05 năm 2023 tại Thiền đường Phú Quốc 1, Viet Nam.

Địa chỉ : Tổ 5, Ấp Chuồng Vích, Xã Gành Dầu,
Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Nguyễn Thái Bình
Phone: (84) 0903 239 369
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 08 tháng 05 đến thứ Bảy, 13 tháng 05 năm 2023.

Quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Ban chấp hành Thiền đường Phú Quốc 1

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm
Trung tâm trưởng, Ban chấp hành Thiền đường Phú Quốc 1

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Phú Quốc. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Phú Quốc phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng và Ban chấp hành của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Phú Quốc 1 đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Nguyễn Thái Bình Mb: 0903 239 369
Trung tâm phó: Phạm Thị Phưỡng Mb: 0396 017 814
Thủ quỹ: Huỳnh Thị Lan
Ủy viên Ban chấp hành: Phạm Thị Nguyệt

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Boston, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Boston, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2023 tại thiền đường Boston, USA.

Địa chỉ : 1073 Hancock St. #B
Quincy, MA 02169

Giảng Huấn: Johnson Tran, Irene Tran, Hien Ngoc Dam,
Hoang Kim Son & Minh Tran

Liên lạc: Duc Tran
Phone: 617-733-7323
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 01 tháng 05 đến thứ Bảy, 06 tháng 05 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Batu Pahat, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Batu Pahat, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07
năm 2023 tại thiền đường Batu Pahat, Malaysia.

Địa chỉ : No. 5A, Jalan Maju Barat, Taman Maju,
83000 Batu Pahat, Johor, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.
Phụ tá GH: Khoo Teik Swar & Nah Sai Imm
Wong Ying Long
Liên lạc: Ms. Heng Lee Yek
Phone: + (60) 177-566-811
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2023 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

Địa chỉ : 530/2 Ngô Quyền, Khu phố 3, Phường Vĩnh Lạc,
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Chi

Liên lạc: Huỳnh ngọc Tuyết
Phone: (84) 091 833 6225 - 091 242 3690
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 08 tháng 05 đến thứ Bảy, 13 tháng 05 năm 2023.

Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt Thiền đường Huế, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt
Thiền đường Huế, Việt Nam.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Tp. Huế, Việt Nam. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh thiền đường Huế phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô chấp thuận theo Thỉnh nguyện thư của Môn sinh Thiền đường
Huế, thay đổi sang địa chỉ mới tiếp tục hoạt động như sau:
Địa chỉ: Số nhà 27, Trần Nhân Tông, phường Tây Lộc,
Tp Huế, Việt Nam

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Môn sinh Thiền đường Huế hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS