Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Cầu Kè, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Cầu Kè, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 & 06 năm 2023 tại thiền đường Cầu Kè, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp Trà Kháo, xã Hòa Ân,
Huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ, Dương Thị Khiếm
Liên lạc: Trần Ngọc Thơi
Phone: (84) 0392 215 331
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 29 tháng 05 đến thứ Bảy, 03 tháng 06 năm 2023.

Chấp Thuận thành lập thiền đường Cầu Kè, Việt Nam.

THÔNG BÁO
V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường Cầu Kè, Việt Nam.
Trước đây, Thầy Cô đồng ý cho lập nhóm sinh hoạt thiền định để dần dần định hình, đến nay môn sinh ở Cầu Kè đã trải qua thời gian thử thách, đồng thời duy trì phát triển mở ra thêm các lớp tu học, hội đủ môn sinh để dựng nên thiền đường mới.

Nay, qua thỉnh nguyện thư, Thầy Cô cho phép thành lập thiền đường Cầu Kè để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
Ấp Trà Kháo, Xã Hòa Ân,
Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng và Ban chấp hành của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Cầu Kè đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Càng Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Càng Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2023 tại thiền đường Càng Long, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp Nhà Thờ, xã Tân An,
huyện Càng Long , tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh, Lao Tiếu Hà
Liên lạc: Võ Văn Bia
Phone: (84) 098 6356 794 – 036 2203 036
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 15 tháng 05 đến thứ Bảy, 20 tháng 05 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05 năm 2023 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Địa chỉ : 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Bùi Thị Cẩm Lan
Phone: (84) 0366 974 306
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 tháng 05 đến thứ Bảy, 27 tháng 05 năm 2023.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS