Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Hưng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Hưng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 & 06 năm 2023 tại thiền đường Vĩnh Hưng, Việt Nam.

Địa chỉ : đường Đốc Binh Kiều khu phố Rạch Bùi,
thị trấn Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Thị Kim Sang
Liên lạc: Vũ Ngọc Bần
Phone: + (84) 982 847 268
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 29 tháng 05 đến thứ Bảy, 03 tháng 06 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Linh, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Linh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2023 tại thiền đường Hà Linh, Việt Nam.

Địa chỉ : số 19 ngõ 682, đường Nguyễn Thái Học, quốc lộ 37,
Khu dân cư Hùng Vương, phường Sao Đỏ,
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu, Nguyễn Thế Hợp

Liên lạc: Phạm Tiến Lộc & Nguyễn Thị Phượng
Điện thoại: (84) 0375 337 479 & 0979 823 347
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 4&5 tại Tây Ban Nha

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 4&5 tại Tây Ban Nha

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương Anaheim thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 4&5 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2023 tại Tây Ban Nha

Địa chỉ : Partida Taxida, N 74, 12100 Castellon, Spain.

Giảng Huấn: Norman Law, Susan Lương, Phat Lu
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 4: Thứ Bảy, ngày 20 tháng 05 đến Thứ Hai, ngày 22 tháng 05 năm 2023.

Cấp 5: Thứ Bảy, ngày 20 tháng 05 đến Thứ Ba, ngày 23 tháng 05 năm 2023.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Quận 6, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Quận 6, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, Thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05 năm 2023 tại Thiền đường Quận 6, Việt Nam.

Địa chỉ : 137 Đường Bà Hom, Phường 13,
Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà
Liên lạc: Lê Chấn Cường
Phone: (84) 70-656-3320
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 tháng 05 đến thứ Bảy, 27 tháng 05 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường New York, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường New York, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2023 tại thiền đường New York, USA.

Địa chỉ : 210 Canal Street #502,
New York, NY 10013

Giảng Huấn: Trần Hùng

Liên lạc: Mr. Wu & Mr. Tran
Phone: 917-238-2889 & 347-517-0204
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 tháng 06 cho đến thứ Bảy, 24 tháng 06 năm 2023.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 18 tháng 06 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2023 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp 6, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ,
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng
Liên lạc: Trần Ngọc Sinh
Phone: (84) 0989 466 848
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 12 tháng 06 cho đến thứ Bảy, 17 tháng 06 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2023 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Địa chỉ : 09 Nguyễn Đáng
P.9 TP. Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Võ Thị Ngọc Nga
Liên lạc: Dư Tráng Hồng & Huỳnh Thu Hoa
Phone: (84) 091-389-1274 / (84) 093-936-6855
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 12 đến thứ Bảy, 17 tháng 06 năm 2023.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS