Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 & 03 năm 2023 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

Địa chỉ : 29/8R, Nguyễn Thị Ngâu, Ấp Trung Đông,
Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Huỳnh Thị Băng
Phone: (84) 0977 611 554
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai ngày 27 tháng 02 đến thứ Bảy ngày 04 tháng 03, 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cầu Ngang, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cầu Ngang, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 năm 2023 tại thiền đường Cầu Ngang, Việt Nam.

Địa chỉ : ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang,
tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh, Lao Tiếu Hà

Liên lạc: Đỗ Văn Trị
Phone: (84) 0367 827 244
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai ngày 06 tháng 03 đến thứ Bảy ngày 11 tháng 03, 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước
Vũng Tàu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 3 năm 2023 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

Địa chỉ : số 456 C1, đường 3/2,
TP. Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng & Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Phạm Thị Bạch Thủy
Phone: +84 326.651 565
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 06 tháng 03 đến thứ Bảy, ngày 11 tháng 03 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Nha Trang, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Nha Trang, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 03 năm 2023 tại thiền đường Nha Trang, Việt Nam.

Địa chỉ : 664 Đường 23/10 Tổ 9 thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh
TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Giảng Huấn: Nguyễn Văn Khôi, Cao Tô Văn
Liên lạc: Nguyễn Thị Tốt
Phone: (84) 0914 016 797
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 20 tháng 03 đến thứ Bảy, 25 tháng 03 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 & 03 năm 2023 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Địa chỉ : G12, đường số 3, KDC Nông Thổ Sản,
Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Giảng Huấn: Nick Đào, Nguyễn Chi, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Trần Thị Mỹ Dung
Phone: (+84) 0918 058 499
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 27 tháng 02 cho đến thứ Bảy, 04 tháng 03 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 năm 2023 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Địa chỉ : 62 Tỉnh lộ 91&24 Ấp Châu Thành, TT Mỹ Xuyên,
Huyện Mỹ Xuyên, Tp. Sóc Trăng, Việt Nam

Giảng Huấn: Trịnh Kim Huôi, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Trần Phát
Phone: 0354 784 282
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 20 đến thứ Bảy ngày 25 tháng 03 năm 2023.

Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Trung ương Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Trung ương Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương Anaheim thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 năm 2023 tại Thiền đường Trung ương Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp 2, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước,
Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Đại Cảnh Tô, Huỳnh Hiếu Tiến

Liên lạc: Phạm Thị Thúy Oanh
Phone: (84) 0909 750 696
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 26 tháng 03 năm 2023.

Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt Thiền đường Ipoh, Malaysia.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt
Thiền đường Ipoh, Malaysia.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Ipoh, Malaysia. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh thiền đường Ipoh phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô chấp thuận theo Thỉnh nguyện thư của Môn sinh Thiền đường
Ipoh, thay đổi sang địa chỉ mới tiếp tục hoạt động như sau:
Địa chỉ: No.10, Persiaran Lapangan Perdana 4,
Panorama Lapangan Perdana, 31650 Ipoh,
Perak, Malaysia

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS