Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Trung ương Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Trung ương Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương Anaheim thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06
năm 2023 tại Thiền đường Trung ương Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp 2, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước,
Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Đại Cảnh Tô, Huỳnh Hiếu Tiến
Nguyễn Quốc Khánh, Dương Thị Khiếm
Lao Tiếu Hà, Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng,
Võ Thị Ngọc Nga, Võ Thị Kim Sang
Liên lạc: Phạm Thị Thúy Oanh
Phone: (84) 0909 750 696
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước
Vũng Tàu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 07 năm 2023 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

Địa chỉ : số 456 C1, đường 3/2,
TP. Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng
Liên lạc: Phạm Thị Bạch Thủy
Phone: +84 326.651 565
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 17 tháng 07 đến thứ Bảy, ngày 22 tháng 07 năm 2023.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Boston, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Boston, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2023 tại thiền đường Boston, USA.

Địa chỉ : 1073 Hancock St. #B
Quincy, MA 02169

Giảng Huấn: Irene Trần, Đàm Ngọc Hiền, Hoàng Kim Sơn,
Minh Trần & Huy Nguyễn

Liên lạc: Duc Tran
Phone: 617-733-7323
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 21 tháng 05 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 & 06 năm 2023 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Địa chỉ : Lô BT 02-07, 02-08 khu đô thị ven sông Tắc,
đường Phong Châu, Vĩnh Thái,
TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Văn Khôi, Cao Tô Văn
Liên lạc: Lâm Minh Hướng
Phone: (84) 0905 582 888
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Quy Nhơn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Quy Nhơn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2023 tại thiền đường Quy Nhơn, Việt Nam.

Địa chỉ : 193 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Thị Nại,
TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh, Phạm Ngọc Mỹ
Liên lạc: Lâm Minh Hướng
Phone: (84) 0905 582 888
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 05 tháng 06 đến thứ Bảy, 10 tháng 06 năm 2023

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2023 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

Địa chỉ : Level 1 5A/291-303 The Horsley Drive,
Fairfield NSW 2165 Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thuý Nguyễn
Liên lạc: Lê Quang Huyện & Bùi Thị Kim Anh
Phone: 0404382998 & 0425005088
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 05 tháng 06 năm 2023 đến ngày 10 tháng 06 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kiến Tường, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kiến Tường, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2023 tại thiền đường Kiến Tường, Việt Nam.

Địa chỉ : 63-65 Đường Nguyễn Thị Song, Khu Phố 1, Phường 3
Thị Xã Kiến Tường, Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm

Liên lạc: Võ Thị Lụa
Phone: + (84) 942 737 879
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 15 tháng 05 đến thứ Bảy, 20 tháng 05 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Nha Trang, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Nha Trang, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2023 tại thiền đường Nha Trang, Việt Nam.

Địa chỉ : 664 Đường 23/10 Tổ 9 thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh
TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Giảng Huấn: Nguyễn Văn Khôi, Cao Tô Văn
Liên lạc: Nguyễn Thị Tốt
Phone: (84) 0914 016 797
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 tháng 06 đến thứ Bảy, 24 tháng 06 năm 2023.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS