THÔNG BÁO: Ý nghĩa Ngày Thiền Định thứ sáu của Pháp Môn VDPHT

Thiền Đường Trung Ương VDPHT gởi thông báo này đến tất cả các Thiền Đường. Đề nghị các trung tâm trưởng cho phổ biến và thi hành.

Mục đích của thông báo mới này là giúp cho các môn sinh hiểu rỏ hơn về sự ích lợi và ý nghĩa của việc thiền định vào ngày thứ sáu hằng tuần.

Hơn 16 năm qua, từ khi các thiền đường được thành lập, ngày thứ sáu, vào lúc 7 giờ tối, giờ địa phương, mỗi thiền đường khắp mọi nơi thiền định thời gian từ một tiếng 30 phút hoặc hơn. Đây là ngày đã được chọn cho tất cả các thiền đường để thiền định và sinh hoạt chung.

SỰ LỢI ÍCH

Qua một tuần lễ hành pháp và sinh hoạt, khi thiền định chung vào cùng một thời gian, các môn sinh sẽ nhân được lực gia trì của Đức Sư Tổ, nhờ thế thân tâm của các môn sinh sẽ được khoẻ mạnh và an lạc hơn khi chúng ta thiền định tại gia đình. Tất cả các môn sinh đi trước đều cảm nhận được lực gia trì này. Thời gian thiền định chung tại thiền đường lợi ích gấp nhiều lần hơn tại nhà.

Ý NGHĨA

Sau một tuần lễ hành pháp các môn sinh họp lại :
1/ Để gặp gỡ chia sẽ. Đó là một sinh hoạt cần có của đại gia đình VDPHT.
2/ Học pháp. Trong đó bao gồm những vấn đề chánh là trao đổi những kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc trong cách trị bịnh và những điều liên quan đến thiền định.
3/ Thông báo cho các môn sinh rỏ về hoạt động của pháp môn chúng ta ở mọi nơi. Cùng việc giải quyết kịp thời những vấn đề nội bộ của từng thiền đường.
Trong thời gian qua, VDPHT đã pháp triển và sẽ tiếp tục phát triển không ngừng. Để các môn sinh có thể nhận được sự ích lợi, cùng nắm vững các hoạt động chánh của Pháp Môn và trách được những sai lầm đáng tiếc khi hành pháp, các môn sinh của tất cả các thiền đường phải đến sinh hoạt thường xuyên vào ngày thứ sáu.

Những môn sinh nào không thường xuyên đến thiền định chung vào ngày thứ sáu sẽ không được tiếp tục theo học các cấp cao hơn, và không được trị bịnh cho người khác ở thiền đường, vì các môn sinh này không nắm vửng được đạo lý của VDPHT, họ có thể gây trỡ ngại cho các môn sinh khác.
Mong chúc các môn sinh tiến triển trên bước đường hành pháp và tu học.

Thiền Đường trung Ương VDPHT `
Seattle ngày 11 tháng 12 năm 2012

Thầy Nguyễn Đức Thuận

Forums: 

Monthly archive