Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt Thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt Thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Hà Nội. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Hà Nội phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô chấp thuận theo Thỉnh nguyện thư của Môn sinh Thiền đường Thăng Long, thay đổi sang địa chỉ mới từ 9:00 sáng ngày 15/10/2021, tiếp tục hoạt động như sau:
Địa chỉ: NHÀ HỘI HÔP SỐ 10
số 5 ngõ 198 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai,
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 11/10/2021
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive