Quyết định bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng, Thiền Đường Cheung Sha Wan VDPHT HongKong.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng, Thiền Đường Cheung Sha Wan VDPHT HongKong.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại HongKong. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh HongKong phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ. Nay đã tìm chọn được địa điểm thích hợp và gởi thỉnh nguyện thư về Thầy Cô để xin chấp thuận hoạt động.

Thầy Cô đã ra quyết định thành lập TĐ thứ 2 tại HongKong, đồng thời bổ nhiệm TTT Thiền Đường Cheung Sha WAN về nơi mới tức TĐ Yuen Long phụ trách Trung Tâm Trưởng kèm theo quyết định ngày 20/12/2015.

Đồng lúc bổ nhiệm chức danh mới cho TĐ Cheung Sha Wan.
Môn sinh : Sam Li. Phụ trách Trung Tâm Trưởng.
Môn sinh : Idy Or. Trung Tâm Phó. Ngoại vụ.
Môn sinh : Simon Au Yeung. Trung Tâm Phó. Nội vụ.
Ban chấp hành thiền đường sẽ đồng thuận do các môn sinh chọn.

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, hai Thiền Đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 20/1/2016
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive