Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Orange County.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Orange County.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Orange County. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Orange County phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường kèm theo quyết định ngày 03/15/2019 do toàn thể Môn Sinh Thiền Đường Orange County đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền Đường

Trung Tâm Trưởng: Nguyễn Thị Ái Loan
Trung Tâm Phó: Hy Phan
Thủ Quỹ: Ái Hoàng
Thư Ký: Thảo Phù

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Nhóm Thiền hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 4/4/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive