Pauline Công, cấp 5, Rosemead

Rosemead, ngày 27 tháng 7 năm 2012

Lòng Biết Ơn Vô Vàng Đến Hai Bậc Chân Sư:
Thầy Nguyễn Đức Thuận & Cô Nguyễn Ngọc Hải

Trước tiên con xin kính dâng lời cám ơn chân thành nhất đến Nhị Vị Chân Sư đã ra sức dạy dỗ chúng con trong những ngày học của khóa cấp V. Những ngày học tập tại Seattle đã đem đến cho chúng con những kỷ niệm sâu xa và chân thành nhất. Sự chăm sóc tỉ mỉ của Ban Tổ Chức Thiền Đường Trung Ương và các đồng môn tại nơi này đã gây rất nhiều ấn tượng tốt đẹp trong tất cả các môn sinh chúng con nói riêng cũng như những môn sinh khác từ khắp mọi nơi trên thế giới nói chung.
Cái sợi dây thân thương ấy đã nối kết mọi người lại gần nhau hơn, đùm bọc nhau nhiều hơn để cùng học tập, thiền định và phát tâm nhiều hơn nữa hầu có thể tiến triển để kịp đà tiến hóa của nhân loại.
Là môn sinh cấp 5 chúng con đã nhận thức được trọng trách của mình đối với Pháp Môn “Vi Diệu Pháp Hành Thiền” nên chúng con cần phải rèn luyện “Đức Hạnh, tu học và chứng nghiệm nhiều hơn nữa để luôn được tinh tấn hầu có thể chuyển hóa được một số người đang & sẽ đến với Pháp Môn của chúng ta ngày mỗi nhiều hơn nữa.

Chúng con cần phải dùng “Tâm” của mình để lắng nghe Pháp và dùng “Tâm” mà hiểu ý Pháp hầu có thể mở mang “Trí Tuệ” vì chỉ có trí tuệ sáng suốt mới sử lý mọi việc một cách tốt đẹp hơn. Tổ dạy, môn sinh cấp 5 cũng cần phải “Định Tâm” thiền định để rèn luyện ý chí, thiền trong tĩnh thức để có thể nhận thức và sáng suốt nhận định mọi việc xảy ra chung quanh chúng ta. Do đó môn sinh chúng con cũng cần khai thác mảnh đất trong tâm vun bón và chuyên trồng vào đó những hoa màu trí giác để sự hiểu biết của chúng con mỗi ngày thêm mở rộng.

Mỗi ngày môn sinh chúng con cũng cần chăm sóc, kiểm điểm để loại bỏ ngay những mầm cỏ dại cũng như khi thiền định tốt hướng thượng mọi phiền não cũng xóa tan, hảo tướng sẽ hiện ra, bệnh hoạn cũng biến mất.

Tổ dạy là những môn sinh cấp 5, chúng con càng phải cố gắng nhiều hơn nữa về mặt đạo đức lẫn trí tuệ để không bị rơi rớt lại trên con đường trở về bởi vì sẽ có nhiều khảo đảo thử thách; chúng con càng phải ráng tạo nhiều công đức nữa mới có đủ vốn liếng để vượt qua những chông gai và trở về với nguồn cội. Đây là cơ hội cho chúng con rèn luyện cho phần hồn được tiến bộ.

Tổ dạy, môn sinh chúng con cần phải tu luyện cho Tam Hồn “Lương Tâm, Lương Tri & Lương Năng’’ của con người trở thành Tam Hồn “ Bi -Trí -Dũng” để trở thành những bậc thánh nhân
hầu có thể phụng sự đời, phụng sự người nhiều hơn nữa. Đây là mục đích chính cho các môn sinh chúng con có thể thực hiện được nhiệm vụ thiêng liêng nhất của Pháp Tổ.

Một lần nữa, chúng con nguyện sẽ cố gắng làm đúng lời Tổ dạy hầu có thể dâng lên ngàn đóa hoa tươi rực sáng từ “Tâm” cho thầy cô để tỏ lòng biết ơn vô vàng của chúng con đối với hai bậc chân sư cho hôm nay và mãi mãi mai sau. Chúng con ước nguyện một ngày rất gần đây sẽ có cơ duyên được theo thầy cô đi hành pháp lúc ấy ắt sẽ có thêm vài điểm son cho Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền.

Nay kính,

Pauline Công, Rosemead môn sinh

Forums: 

Monthly archive