NS.43_Cam Tuong sau Lop Cap 6

CẢM TƯỞNG SAU LỚP CẤP 6
Môn sinh Mã Ái Huê
TĐ Vũng Tàu

Kính Thưa Đức Sư Tổ DASIRA NARADA, kính thưa Thầy Cô và quí vị đồng môn.

Hôm nay tôi xin phép được chia sẻ qua những nhận thức được trong 3 ngày tu học cấp 6 vừa qua của pháp môn VDPHT. Tôi cảm nhận rằng qua lời giảng dạy của Thầy Cô, đã từng bước dẫn dắt các môn sinh hướng thượng với một đạo lý minh triết chưa từng có ở thế gian này. Với đạo lý của hai vị MINH SƯ đã dìu dắt các đệ tử trên con đường tu học để trở về nguồn cội. Cộng với sự thiền định, qua từng cấp tu học, từ cấp 1 cho đến cấp 5. Nếu các bạn đã làm đúng theo những gì được hướng dẫn trong các lớp học, thì đã dần dần các bạn đã giác ngộ nhận ra đúng sai, tốt xấu, để tu sữa thì tâm và thân của chúng ta mỗi ngày một khoẻ mạnh và an vui. Trong lúc hành thiện giúp đời , phải biết thương yêu tha thứ, phải có tâm bình đẳng, giúp đỡ mọi người như là bổn phận, biết dấn thân phụng sự tạo dựng đạo nghiệp vững chắc để đi lên. Trong cấp 6 này, chúng ta sẽ cảm nhận được ngay một sự thanh nhẹ từ chân tâm. Từ điều thanh nhẹ này chúng ta có thể giao hưởng với tần số thanh cao. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ hiểu thế nào là Thánh Nhân thì còn gì đau khổ khi ngồi thiền, còn sợ gì anh phàm ngã làm chủ được bản thể của mình, còn sợ gì bị lôi cuốn trở về thế tục.

Nghĩ lại cuộc đời quả thực ngắn ngủi, vô thường, phần đời còn lại của chúng ta, quả thật là đại duyên, có lẽ với căn lành từ bao kiếp nay mới gặp lại Thầy Cô. Tình Thầy Trò sống lại qua bao kiếp, tiếp tục phát triển duyên lành để Thầy Cô dẫn dắt chúng ta trên con đường Tu Học tiến hoá .

Hỡi các bạn! Hãy mở tâm ra để trí tuệ sáng suốt hầu sớm nhận được lời giảng dạy của hai vị MINH SƯ đã dày công, tận sức tư duy ra ĐẠO LÝ siêu việt này dìu dắt cho cả nhân loại, bây giờ con người đang đứng trên bờ vực thẩm, nếu không vượt qua được sự bế tắc, nếu không giải quyết được những mâu thuẫn sẽ đưa con người đến bờ tận diệt. HÃY ĐỀN ƠN TỔ ƠN THẦY CÔ, sự đền ơn có ý nghĩa nhứt là tiếp tay với Thầy Cô hành Pháp giúp đời và phát triển pháp Tổ đến cho mọi người, đó cũng là cách đền ơn của chúng ta.

Forums: 

Monthly archive