NS.42_Chia se cam tuong

CHIA SẼ CẢM TƯỞNG
Môn sinh Vương Kim Thủy Thiền Đường Seattle

Thật là một may mắn và là một duyên lành, tôi đã gia nhập Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền đã được chín năm. Lúc đầu tôi nghĩ thật đơn giản, tôi nghĩ rằng tôi tới đây học thiền định với mục đích cho sức khoẻ. Nhưng sau một thời gian tới thiền đường tôi đã học được rất nhiều điều và có dịp tiếp xúc với Thầy Cô, kể từ đó tôi đã đổi cách suy nghĩ về pháp môn.

VDPHT là một pháp tu học , tôi đã chọn đúng cho bản thân và gia đình mình, bởi vì pháp môn không những chỉ giúp cho tôi về sức khỏe, tinh thần mà còn giúp tôi học hỏi rất nhiều về chân lý. Ngồi ôn lại chín năm tu học tôi cảm thấy thật ngắn ngủi. Trong chín năm học pháp Tổ được Thầy Cô dạy rất nhiều, nhưng vì không có căn bản nên tôi thu thập có giới hạn. Vì vậy tôi luôn mong muốn tiếp tục đón nhận lời chỉ dẩn của Thầy Cô. Tôi biết rằng những bài pháp của Đức Sư Tổ qua sự giảng dạy của Thầy Cô, tôi đã học được rất nhiều điều hay. Tôi nhớ lời Sư Tổ dạy là con của Tổ nếu theo Ngài tu học thì phải có tâm bình đẳng, đạo đức và trí tuệ. Bởi vì có trí tuệ chúng ta mới phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác. Người thiện thì dùng pháp để cứu đời giúp người, còn người ác và không đạo đức thì dùng pháp để mua danh chuộc lợi. Là con của Tổ và môn sinh của VDPHT tôi luôn luôn lúc nào cũng giữ và duy trì cho trí tuệ sáng suốt bằng cách là tiếp tục học pháp để phân biệt thế nào là chánh và thế nào là tà, thế nào đúng thế nào sai để không khỏi lầm đường lạc bước và để bảo vệ pháp môn. Tôi nhớ Cô thường nhắc nhỡ chúng ta là khi học pháp thì phải hành thì mới có công đức. Còn nếu học mà không hành thì không thể nào có kết quả mỹ mãn. Nhìn lại chính mình tôi luôn cảm thấy rằng hiện tại tôi chưa làm đủ bổn phận của môn sinh cấp 6 nhưng tôi không vì vậy mà dừng bước nên tôi cứ tiếp tục cố gắng học pháp và làm tròn bổn phận của mình. Tôi luôn nghĩ rằng nếu tôi cố gắng thì Tổ lúc nào cũng hộ trì cho tôi. Tôi nhớ lại những lời Cô dạy : " Con đường theo Tổ dài và dài lắm..không dễ mà đi, nhưng nếu ta làm theo những gì Tổ dạy thì lúc nào Tổ cũng giúp cho ta.

Tháng ngày qua tôi cảm nhận càng ngày không thể thiếu pháp tổ trong đời sống của mình. Cho dù cuộc sống có bận rộn thế nào thì pháp tổ luôn ngự trong tâm tôi. VDPHT là một đại gia đình thực tốt đẹp mà tôi luôn muốn gắn bó theo đuổi trong quảng đời còn lại này. Tôi nhớ lại trong một bài thơ Cô viết rằng : " Vững lòng bền chí thị ý chân". Nếu chúng ta vững lòng bền chí thì không ai có thể lay chuyển được chúng ta.

Tôi rất hãnh diện mình là con Tổ là một phần tử của pháp môn, một đại gia đình VDPHT. Tôi có trách nhiệm với pháp môn và những sự hiểu biết của tôi, trí tuệ đạo hạnh của tôi có thể ảnh hưởng đến pháp môn. Những gì tôi nói những gì tôi làm sẽ ảnh hưởng cho pháp môn không chỉ tại thiền đường Trung Ương mà còn chung cho các thiền đường VDPHT trên thế giới.

Sư Tổ Dasira Narada, con thành kính xin Ngài hãy giúp đỡ cho chúng con tâm luôn hướng thượng theo Ngài tu học để được tiến hóa. Vì sự mê muội nên chúng con luôn cần sự hổ trợ và dìu dắt của Ngài, chúng con nguyện cùng dắt tay nhau, giúp đỡ lẩn nhau và cùng chung đóng góp để xây dựng thiền đường. Sống hòa đồng chan hòa tình thương, tình huynh đệ và mở mang kiến thức để hiểu pháp nhiều hơn hầu mang tất cả tấm lòng ra phụng sự nhân loại. Xin Tổ giúp cho chúng con vững lòng bền chí trên con đường tu học, hành pháp độ đời và đồng lòng chung sức để thực hiện lời dạy của Tổ.

Sau đây là một bài thơ ngắn tôi muốn chia sẽ cùng với quý bạn:

Lẳng lặng mà nghe
Lời Sư Tổ dạy
Nếu là con Tổ
Làm đúng theo lời
Trong bài pháp Tổ
Truyền đạt qua lời
Của hai vị thầy
Hãy nghe cho rõ
Những lời Tổ dạy
Điều cần nên làm
Điều ta nên tránh
Lời Tổ đã dạy
Làm theo lời Ngài
Thì Ngài sẽ giúp
Là con của Tổ
Chúng ta hiểu rằng
Đường tu không khó
Chỉ khó không tu
Cứ đi lòng vòng
Chừng nào mới tới
Là một môn sinh
Chúng ta nên biết
Điều cần phải làm
Đó là bảo vệ
Duy trì pháp môn
Hành Thiền Vi Diệu Pháp
Điều cần nên nhớ
Pháp môn có một
Của Đức Sư Thầy
Đó là Tổ ta
Dasira Narada

Forums: 

Monthly archive