LỢI ÍCH CỦA VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN

VDPHT là pháp môn Thiền Định đi theo sự tiến hóa của con người. Cùng một lúc ứng dụng được một cách có ý thức và chủ động sự tiến bộ khoa học kỷ thuật trong thế kỷ 21 nầy và hơn hết song song đó cũng giải tỏa những tác dụng xấu của sự tiến hóa khoa học kỷ thuật nầy đem lại cho con người.

Từ trước đến nay chúng ta đã có hàng ngàn phương pháp Thiền Định, những phương pháp Thiền Định nầy đều giúp điều phục tâm và mục tiêu là đưa con người đến bờ giải thoát qua sự giác ngộ. Còn thân bịnh thì đã có rất nhiều cách trị bịnh giúp cho con người phục hồi lại sức khỏe sau khi bị bịnh tật hoành hành. Đến giờ phút nầy hầu như con người chia việc điều phục thân và tâm ra hai phần. Trước kia đời sống của con người đơn giản nên việc chia thân và tâm ra hẳn hai lảnh vực để giải quyết cũng có kết quả tốt, nhưng hôm nay do đà tiến hóa với những hệ lụy tai hại bắt buộc phải có của nền khoa học kỷ thuật nên không thể tách rời được như trước. Điều rất là rỏ ràng là khi thân bị đau đớn, bịnh tật thì tâm cũng bế tắt, ngược lại khi tâm bất ổn, như giận hờn buồn phiền thì thân cũng mệt mỏi đau đớn.

Hậu quả là toàn thể thế giới loài người hôm nay chỉ còn lại oán thù, chiến tranh, bịnh tật và thiên tai đầy khắp chẳng nơi nào, chẳng ai tránh khỏi. Chính thời điểm nầy Đức Sư Tổ đã đưa pháp cứu độ ra đời. Với VI DIÊU PHAP của Ngài và VDPHT của thầy Nguyễn Đức Thuận và cô Nguyễn Ngọc Hải. Hai vị chưởng môn nầy đã xấp xếp lại và đưa cho các môn sinh những phương pháp rỏ ràng để áp dụng qua Thiền Định và hành pháp những tư tưởng siêu Việt của Đức Sư tổ vào cuộc sống của con người.

VDPHT giải quyết thân và tâm song song cùng một lúc qua Thiền Đường và hành pháp. Phương pháp nầy gọi là đời đạo song tu. Vừa Thiền Định vừa hành pháp giúp người không thể tách rời.

Kết quả thực quá huyền diệu, bất cứ Thiền Định ở nơi nào đều có các phép lạ đã xảy ra không kể hết được. Các môn sinh kiên trì hành pháp, thiền định đã vượt qua rất nhiều căn bịnh hiểm nghèo mà các phương pháp khác hoàn toàn bó tay và người môn sinh theo thời gian tâm được từ từ an định, sống khoẻ mạnh an vui hạnh phúc. Chúng ta đã nắm được mấu chốt của hạnh phúc đích thực là tình yêu thương và sự cảm thông là các mục đích tối hậu của toàn thể các tôn giáo mà con người được biết mà khó có thể áp dụng được trong xả hội hôm nay.

Để làm được điều nầy Thầy Cô đã dành bao nhiêu tâm quyết để xấp xếp lại những bài giảng rất rỏ ràng mạch lạc cho từng giai đoạn để người môn sinh noi theo và thực hành có kết quả như ý. Nhờ thế các Thiền Đường trên khắp mọi nơi đều thực hành giống nhau không khác đó thực là một ưu điểm mà Thiền Đường chúng ta có được vì hiện tại chúng ta có trên 100 Thiền Đường ở nhiều nơi và đều hành pháp giống nhau, không khác biệt.

Với tâm yêu thương, các môn sinh khắp mọi nơi giúp người không mệt mõi. Với đôi tay kỳ diệu chứa cả tình yêu và sự hiểu biết người môn sinh đã chuyễn thần lực của Tổ, tình yêu của Ngài đến hóa giải thân và tâm cho người bịnh giúp cho họ cảm được tình yêu thương của ơn trên cho họ. Pháp Tổ không dùng thuốc, không mê tín dị đoan không phân biệt tôn Giáo chủng tộc, chỉ cần trên 18 tuổi là có thể làm môn sinh của Ngài. Từ đó chúng ta sẽ có một đời sống khỏe mạnh, an vui biết yêu thương và được thương yêu.

Với các đặc điểm nầy người môn sinh đi đến đâu cũng đem yên lành và hạnh phúc đến cho con người do đó sẽ luôn là một con người tốt cho gia đình, xả hôi và quốc gia nơi ta sinh sống.

Thân ái kính chào

Trịnh Huôi
Boston 07-2017

Forums: 

Monthly archive