Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 9 năm 2019 tại thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

Địa chỉ : số 208A phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai,
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Nguyễn Xuân Tĩnh
Phone: + (84) 973 758 977
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive