Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Kajang, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Kajang, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 7 năm 2019 tại thiền đường Kajang, Malaysia.

Địa chỉ : 15-1, JLN KP 1⁄2, TAMAN KAJANG PRIMA, 43000, KAJANG,
SELANGOR, MALAYSIA.

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow, Tang Meow Keng
Liên lạc: Lew Sin Tai
Phone: + (60) 11 3177 6119
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive