Lớp học Cấp 3 TĐ Vũng Tàu, ViệtNam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 TĐ Vũng Tàu, ViệtNam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2015 tại TĐ Vũng Tàu.

Địa chỉ : A9 Lô E Đồi Ngọc Tước
Phường Thắng Tam. TP Vũng tàu, VietNam

Giảng Huấn: Trần Đình Quang & Nguyễn Thị Thể Tín.

Liên lạc: Nguyễn Thị Nhài
Phone: (84) 0913 746 221

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 8 tháng 11 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive