Lớp học Cấp 1&2 tại Puchong, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Puchong, Malaysia.

Được sự chap thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07 năm 2023 tại Puchong, Malaysia.

Địa chỉ : No. 9-1, Jalan Denai Utama, Taman Denai Puchong,
47100 Puchong, Selangor, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.
Phụ tá GH: Khoo Teik Swar & Nah Sai Imm
Wong Ying Long
Liên lạc: Phang Kim Teik
Phone: +(60) 193 800 757
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 17 tháng 07 đến thứ Bảy, 22 tháng 07 năm 2023.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive