Lớp học Cấp 1,2 & 3 tại TĐ Surrey, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1,2 & 3 tại TĐ Surrey, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 1 năm 2016 tại TĐ Surrey, Canada.

Địa chỉ : 14781-108A Ave.
Surrey BC, Canada

Giảng Huấn: Đây Trần

Liên lạc: Liêm Ngô
Phone: (604) 916-8969

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 18 tháng 1 đến thứ Bảy, 23 tháng 1 năm, 2016.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 24 tháng 1 năm, 2016.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive