Lớp học Cấp 1,2 & 3 tại Haiwaii.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Hawaii.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 3 năm 2015 tại Hawaii.

Địa chỉ : 171 North Beretania
Honolulu, HI 96814

Giảng Huấn: Norman Law & Susan Lương

Liên lạc: Susan Lương, Maria Nguyễn or Nga Nguyễn
Phone: (206) 579-8818, (808)492-2467 or (808) 492-2472

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 2 tháng 3 đến thứ Bảy 7 tháng 3 năm 2015.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive