Lớp học Cấp 1,2 & 3 tại Australia (Úc châu).

4 tháng 2, 2014

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1,2 & 3 tại Australia (Úc châu).

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1,2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 3 năm 2014 tại Úc châu.

Địa chỉ : 15 Caloola St Condell Park NSW 2200 Australia

Giảng Huấn: Lâm Sơn, Lâm Thành, Thái Khưu và Đây Trần

Liên lạc: Nguyễn Thị Bông (Sydney 1)
Phone: + 61-0434-595-059

Cấp 1&2: Từ thứ Hai 24 cho đến thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2014.
Cấp 3: Chủ nhật ngày 23 tháng 3 năm 2014.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN
ANAHEIM HEADQUARTER

Forums: 

Location: 

15 Caloola St Condell Park NSW 2200 Australia
Australia
33° 55' 4.9008" S, 151° 0' 23.2596" E
AU

Monthly archive