Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Lakemba, Australia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Lakemba, Australia.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1, 2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2016 tại TĐ Lakemba.

Địa chỉ : 100 Moreton St.
Lakemba, N.S.W 2195, Australia

Giảng Huấn: Điệp Nguyễn
Phụ Tá Giảng Huấn: Phượng Đoàn, Đương Chu và Châu Trần,

Liên lạc: Phượng Đoàn
Phone: (61) 0468-512-722
Email: Enrollment@DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 17 tháng 10 đến thứ Bảy, 22 tháng 10 năm 2016.
Cấp 3: Chủ Nhật ngày 23 tháng 10, 2016.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive