Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Hong Kong.

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1,2 & 3 TĐ Hong Kong.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp1, 2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức vào tháng 10 năm 2015 tại TĐ Hong Kong.

Địa chỉ: Unit 511, 5/F., Tai Shing Factory Building
No. 273-279 Un Chau Street
Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

Giảng Huấn: Norman Law & Susan Luong

Liên lạc: Lawrence Lo

Điện thoại: +852 2882 3048 (center)
+852 9450 6383 (Lawrence Lo)

Cấp1 &2: Từ thứ Hai, ngày 26 cho đến thứ Bảy 31 tháng 10 năm 2015.

Cấp 3: Chúa Nhật 1 tháng 11 năm 2015.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive