Lớp học Cấp 1, 2 và 3 TĐ Hốc Môn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 và 3 TĐ Hốc Môn, Việt Nam.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học cấp 1, 2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2016 tại TĐ Hốc Môn, VietNam.

Địa chỉ : 29/8R Ấp Trung Đông, Xã Thời Tam Thôn
Huyện Hốc Môn, VietNam

Giảng Huấn: Nguyễn Tấn Nho
Phụ Tá Giảng Huấn: Huỳnh Gia Tài và Đại Cảnh Tô

Liên lạc: Lao Tiếu Hà
Tel: +84 (090) 693-4383
Email: Enrollment@ DDMinternational.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 21 tháng 11 đến thứ Bảy, 26 tháng 11 năm 2016.
Cấp 3: Chúa Nhật, 20 tháng 11năm 2016

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive