Lớp học Cấp 1 & 2 tại Toronto, Canada.

12 tháng 3, 2014

THÔNG BÁO

V.V : Lớp học Cấp 1 & 2 tại Toronto, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2014 tại Toronto, Canada.

Giảng Huấn: Lưu Nguyễn.

Liên lạc: Chiêm Ái Dung (Lisa)
Phone: (416) 623-6648

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 2 tháng 6 cho đến thứ Bảy, 07 tháng 6 năm 2014.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN
ANAHEIM HEADQUARTERS

Forums: 

Location: 

2326 Sheppard Ave W. Toronto, Canada
Canada
43° 44' 3.2352" N, 79° 32' 9.0636" W
CA

Monthly archive