Lớp học Cấp 1 & 2 TĐ Nha Trang 2, ViệtNam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 & 2 TĐ Nha Trang 2, ViệtNam.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 4 năm 2016 tại TĐ Nha Trang 2, VietNam.

Địa chỉ :   664 Đường 23/10, xã Vĩnh Thạnh
Nha Trang, Khánh Hoà, VietNam

Giảng Huấn: Nguyễn Tấn Nho

Liên lạc:  Khôi Nguyễn
Tel: +84 (091) 349-6419

       
Cấp 1&2: Từ thứ Hai 4 tháng 4 đến  thứ Bảy 9 tháng 4 năm 2016.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Forums: 

Monthly archive