Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Hà Nội Tiềm năng Con người Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Hà Nội
Tiềm năng Con người Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 năm 2019 tại thiền đường Hà Nội Tiềm năng Con người (TNCN) Việt Nam .

Địa chỉ: Tầng 2 Nhà Hội họp số 10, ngõ 198 Lê Trọng Tấn,
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài
Phụ tá GH: Nguyễn Thị Chúc

Liên lạc: Trần Thị Phúc
Phone: (84) 0983605479
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 tháng 04 đến thứ Bảy, 27 tháng 04 năm 2019.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 28 tháng 04 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1, 2 & 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive