Chấp Thuận thành lập thiền đường Butterworth, Penang, Malaysia.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường Butterworth, Penang, Malaysia.

Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập thiền đường Butterworth để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:

No. 1121, Tingkat Bawah,
Tmn Seri Pinang, Jln Sungai Puyu,
13020 Butterworth, Penang, Malaysia

Phụ trách nhóm gồm có :

Nhóm trưởng : Nah Sai Ngoh
Tel: +60 6012 4990 770

Nhóm phó: Tan Lay Huat
Tel: +60 6012 4608 613

Mọi sự phát tâm gầy dựng ban đầu, sẽ làm nguyên tố phát triển VDPHT trong tương lai ở Butterworth. Thầy Cô chúc phúc tất cả các môn sinh tại Butterworth tổ chức tốt, tạo ra được nhiều công đức trên bước đường tu học..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA, Ngày 27/11/2016.
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive