CĂN BỆNH UNG THƯ BÀNG QUANG ĐƯỢC VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN CỨU SỐNG.

CĂN BỆNH UNG TƯ BÀNG QUANG
ĐƯỢC VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN CỨU SỐNG.

Kính lạy : - ĐỨC SƯ TỔ DASIRA –NARADA;
- ĐỆ NHỊ SƯ TỔ NARADA –MAHATHERA
Kính thưa - Thầy Cô chưởng môn; cùng các thầy Cô giảng huấn của Pháp môn VDPHT
Kính thưa: - Ban Điều hành Thiền đường Vũng tàu,
- Các Quý vị đồng môn.

Tôi tên là: Phạm Văn Quý 60 tuổi – Điện thoại: 01212705188

Trú tại : 124/8/10 Đường Bình Giã Phường 8 TP Vũng tàu Tỉnh Bà rịa Vũng tàu .

Bản thân tôi theo học pháp môn VDPHT từ năm 2016 đến nay tôi là Môn sinh cấp 3. Trước khi học, sức khỏe tôi rất yếu, tôi mắc phải bệnh ung thư bàng quang và đã phẫu thuật 3 lần. Tinh thần tôi bị suy sụp, sức khỏe gầy yếu sắc diện như người bị sét đánh trượt.

Tình cờ Tôi gặp một người bạn giới thiệu cho tôi ghi tên đi học pháp môn này. Hôm đến thiền đường tập trung để học nghe Trung Tâm trưởng nói chuyện, tôi có niềm tin đồng thời quyết đi học để thử nghiệm ra sao? Những ngày đầu được Thầy Cô giảng huấn dạy pháp Tổ và chỉ cách Thiền định, đối với tôi là cả sự khó khăn, vì tôi bệnh nặng người đã mệt, thiền vào càng mệt và đau đớn hơn, nhưng khi nghe Thầy Cô nói Thiền đau mới có tác dụng, Tôi nghe theo và cố gắng thiền tăng thời gian lên từng ngày một. Rất kỳ diệu gần cuối khóa học Tôi thấy ít đau tinh thần thoải mái đó là động lực giúp tôi cố gắng vượt qua.

Ngày tháng trôi qua đến nay Tôi nhận thấy thiếu thiền định còn khó chịu hơn thiếu ăn. Tôi lấy thiền định làm lẽ sống và bệnh tật theo đó tan biến lúc nào không biết. Hiện nay tôi đi xét nghiệm kiểm tra nhiều lần kết quả: bệnh ung thư không còn và các bệnh khác đã tiêu tan và bản thân tôi khỏe mạnh hoàn toàn. Và tôi duy trì thiền định mỗi ngày trên 4 tiếng.

Bằng những lời tự sự này tôi xin cảm ơn Đức sư Tổ DASIRA – NARADA ĐÃ CHO TÔI VÀ CÁC ĐỒNG MÔN CÙNG NHÂN LOẠI ĐƯỢC HƯỞNG SỰ VI DIỆU CỦA NGÀI , Cảm ơn Thầy Cô Chưởng môn cùng các Thầy Cô giảng huấn đã truyền dạy Pháp Tổ và hướng dẫn chúng tôi trong suốt quãng đường tu học này.

Trân trọng cảm ơn Ban Điều hành Thiền đường Vũng tàu đã tạo cơ hội cho chúng tôi đến sinh hoạt. Cảm ơn các Anh chị em Đồng môn đi trước đã dìu dắt giúp đỡ hỗ trợ tôi trong thời gian qua !

Bản thân tôi xin nguyện tu hành theo pháp Tổ chấp hành tốt nội quy của Thiền đường để đến sinh hoạt thiền định tự cứu mình và phụng sự tha nhân.

Trân trọng cảm ơn!
Môn sinh : Phạm Văn Quý

Forums: 

Monthly archive