Chấp Thuận thành lập nhóm thiền Puchong tại Malaysia.

通 告
提要:照准在馬來西亞蒲種〈Puchong, Malaysia〉成立行禪小組

於發展精神下,目的旨在傳播微妙法行禪讓眾人得共享,兩位掌門師父准予在馬來西亞蒲種〈Puchong, Malaysia〉下述地址成立行禪小組進行修習活動:

地址: 39, 1st Floor, Jalan Rajawali 3, Bandar Puchong Jaya, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia

Chấp Thuận thành lập nhóm thiền Taiping tại Malaysia.

通 告
提要:照准在馬來西亞太平〈Taiping, Malaysia〉成立行禪小組

於發展精神下,目的旨在傳播微妙法行禪讓眾人得共享,兩位掌門師父准予在馬來西亞太平〈Taiping, Malaysia〉下述地址成立行禪小組進行修習活動:

地址: 254, JLN Tembikai, Kampung Jambu, 34000 Taiping, Perak, Malaysia

Chấp Thuận thành lập thiền đường Bình Hòa, Việt Nam.

通 告
提要:成立越南平和〈Bình Hòa, Việt Nam〉禪堂之決定

前此,兩位掌門師父贊同准予越南平和〈Bình Hòa, Việt Nam〉門生成立行禪小組實行禪定活動以便逐漸定形,至今已歷經考驗,同時維持發展,再開修學班,齊聚足夠門生來成立新禪堂。

今,兩位掌門師父照准在下述地址,正式成立平和〈Bình Hòa〉禪堂: Tổ 44 ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa,
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Việt Nam

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS