Khánh thành Thiền Đường Edmonton

THÔNG BÁO

V.V : Khánh thành Thiền Đường Edmonton

Trên đà phát triển của pháp môn VDPHT, Thiền đường
Edmonton đã xây dựng xong một thiền đường riêng của mình, không
còn lệ thuộc vào việc thuê địa điểm như trước kia. Việc thành lập
xây dựng TĐ nầy do sự phát tâm của anh chị Nguyễn Đệ trung tâm
trưởng Edmonton, cùng chung lực, đóng góp công sức của môn sinh
thiền đường Edmonton trong đó có sự hổ trợ góp công của các thiền
đường ở Calgary.
Ngày thứ bảy 29 tháng 10 Thầy và Cô sẽ từ Seattle bay đến để
khánh thành địa điểm mới của thiền đường Edmonton. Thầy Cô
cùng các môn sinh của thiền đường Edmonton, Calgary 1, Calgary 2
thiền định chung để xin lực Tổ gia trì cho thiền đường mới và đồng
thời ban huấn từ, chúc tụng công đức cho môn sinh tại thiền đường.
Thiền đường mới rất khang trang và rộng rải. Thiền đường
trung ương Seattle xin gởi lời chia vui và chúc mừng các bạn.
Tất cả các trung tâm trưởng nên gởi email chia vui và chúc
mừng cho thiền đường Edmonton.

Thiền đường trung ương Seattle
Seattle 28 tháng 9 năm 2012

Thân kính
Điệp Nguyễn

Vi Diệu Pháp Hành Thiền
Thiền Đường Trung Ương - Seattle
4315 S Holly Street – Seattle, WA 98118 - USA
Phone : (206) 721 – 3066

Forums: 

Monthly archive