Lớp học Cấp 3 tại Puchong, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Puchong, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07 năm 2023 tại Puchong, Malaysia.

Địa chỉ : No. 9-1, Jalan Denai Utama, Taman Denai Puchong,
47100 Puchong, Selangor, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.
Liên lạc: Phang Kim Teik
Phone: +(60) 193 800 757
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 16 tháng 07 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại Puchong, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Puchong, Malaysia.

Được sự chap thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07 năm 2023 tại Puchong, Malaysia.

Địa chỉ : No. 9-1, Jalan Denai Utama, Taman Denai Puchong,
47100 Puchong, Selangor, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.
Phụ tá GH: Khoo Teik Swar & Nah Sai Imm
Wong Ying Long
Liên lạc: Phang Kim Teik
Phone: +(60) 193 800 757
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hong Kong.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hong Kong.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07 năm 2023 tại thiền đường Hong Kong.

Địa chỉ : Unit 511, 5/F,Tai Shing Factory Bldg,No,273-279
Un Chau Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, H.K.

Giảng Huấn: Li Wai Ming, Or Wai Ching

Liên lạc: Law Siu Chun
Phone: +852 6360 3461
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 03 tháng 7 đến thứ Bảy ngày 08 tháng 7 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại Đồng Nai, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Đồng Nai, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương Anaheim thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2023 tại Đồng Nai, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 10 ấp 3, Xã Thanh Sơn, Huyện Định Quán,
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Trần Tăng
Phone: (84) 0978 893 189
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 05 tháng 06 đến thứ Bảy, 10 tháng 06 năm 2023.

Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Vancouver, Canada

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Vancouver, Canada

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2023 tại thiền đường Vancouver, Canada.

Địa chỉ : 2382 Kingsway,
Vancouver, BC Canada

Giảng Huấn: Trần Công Đây & Ngô Bích Thuận
.
Liên lạc: Vu Thuy Phuong
Phone: (778) 239-8538
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 05 cho đến thứ Bảy, 10 tháng 06 năm 2023.

Cấp 3: Chủ Nhật, 04 tháng 06 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2023 tại thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 208A phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai,
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Thị Ngọc Nga
Liên lạc: Nguyễn Xuân Tĩnh
Phone: + (84) 973 758 977
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 tháng 06 đến thứ Bảy, 24 tháng 06 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường North California, Hoa Kỳ

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường North California, Hoa Kỳ

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2023 tại thiền đường North California, Hoa Kỳ.

Địa chỉ : 1661 Burdette Dr. Suite A,
San Jose, CA. 95121, USA

Giảng Huấn: Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Vân Anh, Johnson Trần

Liên lạc: Dan Hang
Phone: +1 408 821 1796
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 tháng 06 đến thứ Bảy, 24 tháng 06 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hồng Bàng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hồng Bàng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 08 năm 2023 tại thiền đường Hồng Bàng, Việt Nam.

Địa chỉ: 405 Hồng Bàng, Phương 14,
Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giảng Huấn: Đại Cảnh Tô & Huỳnh Hiếu Tiến.
Liên lạc: Ngô Bảo Ngọc
Phone: +84-(0)902 656 584
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 14 đến thứ Bảy, 19 tháng 08 năm 2023.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS